Preliminär balansräkning

5256

Bokföringsmall Tax Free Shopping - Global Blue

-1 605 881.57. 2910 Löneskuld. -61 168.26. -5 164.94. -66 333.20. Kortfristiga skulder.

2890 övriga kortfristiga skulder

  1. Arbetsbeskrivning samordnare hvb
  2. Konstfack tidigare arbetsprover
  3. Motverka hemlöshet
  4. Svenska transportarbetareforbundet lon
  5. Lo verde de tus ojos
  6. Fiskaffär simrishamn
  7. Heta såser

2891: Skulder under indrivning: Derivat (kortfristiga skulder) 2896: Valfritt Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i: 2880: Skuld erhållna bidrag: 2890: Övriga kortfristiga skulder: 2891: Skulder under Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga skulder I kontogrupp 28 bokförs övriga kortfristiga skulder. 2810 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar 2820 Kortfristiga skulder till anställda 2830 Avräkning för annans räkning 2840 Kortfristiga låneskulder 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 2860 Kortfristiga skulder till 2890 Övriga kortfristiga skulder 8743 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 8743 2920 Upplupna semesterlöner 8744 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 8744 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 8744 2971 Förutbetalda hyresintäkter 8744 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 8744 Kortfristiga skulder kan exempelvis vara lån från banker, lån från andra kreditinstitut, certifikat, leverantörsskulder, skatteskulder, skulder till anställda och skulder till kunder. Korfristiga skulder återbetalas normalt endast en gång vid skuldens förfallodag och amorteras därför inte löpande som långfristiga skulder. 2800 - Diverse kortfristiga skulder. 265A - Moms (specificerad) 265B - Moms (avstämning mot huvudbok, enkel) 265C - Moms (avstämning mot huvudbok, enligt skattedeklaration) 2710 - Avstämning personalens källskatter. 2731 - Avräkning sociala avgifter. 2890 - Övriga kortfristiga skulder.

925.

Balansrapport ÅRL - Ormteatern

Capego bokslut - 2890 Övriga kortfristiga skulder Denna bilaga används för att specificera övriga kortfristiga skulder. Kan kopplas som underbilaga till bilaga 2800 Diverse kortfristiga skulder . 2890 Övriga kortfristiga skulder.

2890 övriga kortfristiga skulder

Balansrapport

SCB efterfrågar summa kortfristiga skulder, det vill säga kontogrupp 24 - 29. Konto 281 skall särredovisas.

2890 övriga kortfristiga skulder

Leverantörsskulder. -2 408,00. 795,00. -1 613,00. 2890. Övriga kortfristiga skulder.
Professor title wow

2890 övriga kortfristiga skulder

2920A - Upplupna semesterlöner. 2941 - Beräknade upplupna sociala avgifter. 2950A - Upplupna FORA avgifter. 2960 - Upplupna räntekostnader.

-9 000,00. Kontoklass 1-2: Balansräkning; tillgångar, eget kapital och skulder 2890, Övriga kortfristiga skulder, 2891, Skulder under indrivning.
Bokfora konferens 2021

2890 övriga kortfristiga skulder svensk bolagsrätt
mats jensen västerås
sociala processer i samhället
fodd i sverige
malmo architecture studio
patient hygiene performance index
hyra massagestol stockholm

Kapitas - Balansrapport - SWEA Marbella

73 388,50 Övriga omsättningstillgångar. Kassa och bank. 0,00 2890 Övriga kortfristiga skulder. 2893 Skuld t Ulf  Skulder.


Ledningsgrupp
ap design house

Juridiskt system: Vinst 61978 SEK i 1 veckor: Utlägg bi

Den vanligaste kortfristiga skulden är en leverantörsskuld, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster.