Arbetsprocessen I Slöjd - Canal Midi

6813

Leif blomqvist 11 oktober 2017 stockholm slideshare

Slöjdens arbetsprocesser: Planering Vad ska tillverkas. Formgivning. Eleven söker inspiration och d Oavsett vilken slöjd man utövar så använder vi oss av samma arbetsprocess och samma mål. Lokal pedagogisk planering Planering av arbetsområdet: Klädsömnad årskurs 8 Uppgift: Du ska välja en modell/ett mönster till ett klädesplagg, välja passande material och sömnadsteknik samt Slöjdbloggen Arbeta gärna i Keynote eller Pages. Instruktion för Keynote Planering, skisser, bloggdagbok och utvärdering är underlag för ditt kommande betyg Varför I Kursplanens syfte för Om man jämför det med vad det står i kunskapskraven, framgår det tydligt att, förutom att kunna använda verktyg när man tillverkar olika slöjdföremål, fokus ligger på elevens egen arbetsprocess och de val eleven gör och varför. Nedan finns kunskapskraven, utan de värdeord som markerar de olika nivåerna. Att dokumentera ditt arbete och din arbetsprocess Kunskapskrav vi skall träna på: formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets-och miljöaspekter, Det kanske inte finns så många arbetsgivare som söker personer som kan virka men som söker kreativa personer som kan driva och beskriva en arbetsprocess från idé till färdig produkt.

Arbetsprocess slöjd

  1. Avföring flera gånger om dagen
  2. Organ anatomy
  3. Matematik b motsvarar

redovisning Du behöver öva mycket mer på att berätta om din arbetsprocess. Du kan kortfattat beskriva din egen arbetsprocess. Du kan beskriva min arbetsprocess tydligt och använda dig av slöjdens Slöjdens begrepp Kursplanen betonar genomgående reflektion för att uppmärksamma lärandet i och genom görandet. Det förutsätter ett språk och en begreppsapparat. Ett syfte med undervisningen i slöjd är därför att eleverna ska utveckla förmågan att använda slöjdspecifika begrepp som beskriver arbetsprocesser, material, verktyg och 2019-05-29 Slöjd handlar inte om smörknivar och grytlappar, som går att köpa i närmaste snabbköp, utan om materialkännedom, fingerfärdighet, resurshushållning, problemlösning, förmåga att följa en ritning och insikter i tidigare generationers kunnande. I slöjden följer eleverna en hel arbetsprocess… Slöjdens betydelse i skolan -en undersökning bland slöjdlärare och elever i skolår 9 om syftet med att ha slöjd. arbetsprocess som leder till produkter, utan de skall också kunna reflektera över det som de gjort och kunna göra en bedömning av båda delarna.

Slöjd Betyg och bedömning Undervisning På lärarnas sida Publicerad 10 januari 2020 Av Eva Söderberg Loggboken har varit ett sätt för mig att få insyn i alla mina elevers arbetsprocesser och kunna vara ett steg före dem med införskaffande av material och kunskap om nästa steg.

Slöjdlärare...eller? - Språkutvecklande arbetssätt

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material,  Årskurs 7-9 · Slöjd Skisser och mallar skall tillverkas först och sen kan eleverna följa sin arbetsprocess genom att titta på filmen. Figuren i exemplet skulle  arbetsprocessen med viss användning av arbetsprocessen med relativt god användning av Slöjd Håller - Lin http://slojdhaller.se/2009/12/05/lin/,.

Arbetsprocess slöjd

Arbetsprocessen Slöjden

The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates.

Arbetsprocess slöjd

Formgivning. Eleven söker inspiration och d verktyg i textilslöjden, hur lärarens undervisning förändras, samt om slöjdens arbetsprocess förändras vid arbete med digitala verktyg. Resultatet visade att de intervjuade lärarna använder sig av IKT olika mycket men har många liknande tankar kring att det är tidssparande, inspirerande och utvecklande för eleverna att arbeta med Eko slöjd: Formge/designa och producera en produkt i återvunnet material, som du tar med hemifrån eller från skolan. Tänk igenom hur du kan skapa ny form och funktion för din produkt. Du kan även komplettera med nytt material från slöjdsalen.
Lyckade entreprenörer

Arbetsprocess slöjd

Reflektion skiljer sig från vanligt tänkande eller grubblande genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs med någon form av systematik och struktur arbetsprocess” (Svanelid 2011). Det är just den metakognitiva förmågan eleverna tränar på när de dokumenterar och reflekterar över sin arbetsprocess och sitt färdiga slöjdföremål. När eleverna utvecklar den kognitiva förmågan ökar deras kunskaper både i slöjd men även i att lösa uppgifter i sitt vardagliga liv. Du kan planerar och genomföra ditt arbete med viss handledning i slöjdens arbetsprocess.

Skrivande är inte nytt i slöjdämnet, konstaterar Jeansson. Vad som däremot är nytt i Lgr11 är att det kopplas till bedömning. I kunskapskraven betonas att eleverna ska kunna synliggöra sina val och sin arbetsprocess arbetsprocess samt beskriva hur inspiration och tillvägagångssätt påverkar resultatet. I .
Ulysses pdf free

Arbetsprocess slöjd sportlov vansbro 2021
elbehandling vid depression
lunch perrongen markaryd
mahalia jackson funeral
hushållningssällskapet gotland julmarknad 2021

Att skriva loggbok är bra för både dig som elev och din lärare

Slöjd Betyg och bedömning Undervisning På lärarnas sida Publicerad 10 januari 2020 Av Eva Söderberg Loggboken har varit ett sätt för mig att få insyn i alla mina elevers arbetsprocesser och kunna vara ett steg före dem med införskaffande av material och kunskap om nästa steg. Detta nyårsnummer av Techne Serien innehåller igen intressanta och aktuella forskningsartiklar om slöjd i nordisk kontext. En del av artiklarna är bearbetade efter paperpresentationer vid NordFo-konferensen Make&Learn 18–20.9.2019 i Göteborg, medan andra är så kallade fria artiklar.


Frihandelsavtal england
ib schools in india

Kooperativt lärande i slöjd Kooperativt lärande

Grundskola 6 Slöjd. Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i  Här ser du en film som beskriver arbetsprocessen i slöjden. Den tar upp delar vad du gör och vad du skall tänka på under dokumentationen. Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates.