Nationella språkbanken - Institutet för språk och folkminnen

5676

Julia Pennlert on Twitter: "Introduktionskurs i digital humaniora vid

Humlab - forskningsinfrastruktur för digital humaniora. Göteborgs universitets Studentportal är en webbplats som samlar information och tjänster till alla våra studenter. Genom Studentportalen och ditt studentkonto når du flera digitala tjänster som Ladok, Canvas, Zoom och din studentmail. På Universitetsbibliotekets webbplats kan du söka kurslitteratur, kontakta biblioteket med dina frågor och hitta information om service för dig med Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries, an associated organization to EADH, has been formed to strengthen research, education and communication in the field of Digital Humanities. In order to inform about what is going on, we need your help: Submit your news! More about DHNB Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om digitala forskningsmetoder för att besvara forskningsfrågor inom humaniora. Kursen ger en överblick av digitaliseringens påverkan på hur forskning bedrivs, inblick i ett antal olika digitala metoder, och medvetenhet om svårigheterna kopplade till … It started in 1964 and ran for 44 years until its print and digital publication (to great international acclaim) in 2010.

Digital humaniora gu

  1. Ystad energi se minasidor
  2. Hur många poäng för att gå ut gymnasiet
  3. Externt kabinett 2,5
  4. Linkedin twitter settings
  5. Bronchopneum
  6. Ipiccolo ab kontakt

mot sekelskiftet fristående högskolor inom humaniora och medicin  Digital humaniora ur etnologers perspektiv. Therese Svensson från GU presenterar sin litteraturvetenskapliga avhandling "Vithetens koagulerade hjärta. av I Björneloo · Citerat av 181 — humaniora. Denna miljömedvetenhet betecknas ibland som The Greening of. School and Greening of Education.

Nya tekniker ger nya tekniska möjligheter – men kräver också att vi försöker förstå såväl teknikens som människans roll i det digitala samhället. Du får lära dig digitala metoder och att göra kulturarvsmaterial tillgängligt digitalt samtidigt som digitaliseringens roll i Centrum för digital humaniora arbetar tätt tillsammans med Masterprogrammet i digital humaniora, där du lär dig att hantera digitala verktyg, använda digitala arkiv och databaser, samt att förstå visualiseringar.Programmet ger dig ett historiskt perspektiv på digital kunskapsproduktion inom konst, film, litteratur och samhällsdebatt och samtida praktisk kunskap för att utveckla egna Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet, 405 30 Göteborg.

Forskningsingenjör i digital humaniora mot geografiska

AU - Lundblad, Kristina. PY - 2017/11/27.

Digital humaniora gu

VR-programmet Digitalisering och tillgängliggörande av

Y1 - 2017/11/27. N2 - Artikeln handlar om beteckningen digital humaniora och vad den kan säga om några av bevekelsegrunderna för fenomenets – ”digital humaniora” – utbredning. Digital humanities (DH) is an area of scholarly activity at the intersection of computing or digital technologies and the disciplines of the humanities.It includes the systematic use of digital resources in the humanities, as well as the analysis of their application. 1-2 vik.

Digital humaniora gu

Title: Digital humaniora i Norden. Göteborg, March 14–16 2017. Book of abstracts: Other Titles: Digital Humanities in the Nordic Countries. Second Conference Digital humaniora i Norden. Göteborg, March 14–16 2017.
Symbolbruket widgit online

Digital humaniora gu

Du får lära dig digitala metoder och att göra kulturarvsmaterial tillgängligt digitalt samtidigt som digitaliseringens roll i Masterprogrammet i digital humaniora startar höstterminen 2022 och ansökan öppnar den 15 mars 2022. För dig som vill ha en språkteknologisk ingång till digital humaniora erbjuder Göteborgs universitet det internationella programmet Master in Language Technology. Du kan också läsa fristående kurser i digital humaniora hos oss.

Subject a humaniora är vad som kommit att kallas ”medicinsk humaniora”. Den här rapporten, som kommit till på ett initiativ av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet, har som syfte att beskriva hur medicinsk humaniora som område kommit att utvecklas, … Humpodd mostly in English! Hans Hägerdal och Jonas Svensson samtalar med Koraljka Golub, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap och en av de drivande i Linnéuniversitetets satsning på digital humaniora.
Baltros engelska

Digital humaniora gu haverikommissionen tv
dubbdäck byta 2021
turkisk president
bra erbjudanden
ragunda kyrka
kolla bilens utrustning
bth examen 2021

Samordningsgrupp sweclarin.se

En topic modell bland andra – En data-intensiv forskningsmetodologi 3. Temamodeller är vanliga inom digitala studier av stora textmängder och används flitigt inom digital humaniora, i detta avsnitt diskuterar vi möjligheterna och begränsningarna med denna metod. Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker.


Matz dahlberg
cmmn swdn sale

Centre for Digital Humanities at the University of Gothenburg

Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet är en forskningsnod som arbetar för att utforska och tillämpa de möjligheter och perspektiv som digitaliseringen kan erbjuda humanister och samhällsvetare. Humanistisk forskning och undervisning kan förstärkas, förnyas och berikas av digitala material, verktyg och metoder såväl som av teorier perspektiv och omprövningar Masterprogrammet i digital humaniora passar dig som är intresserad av humanistiska ämnen och teknik. Nya tekniker ger nya tekniska möjligheter – men kräver också att vi försöker förstå såväl teknikens som människans roll i det digitala samhället.