Klimatpåverkan från produkter och tjänster - Växjö Energi

7239

Beräkna klimatpåverkan på recept - så gör vi! ICA Buffé

Står du inför uppgiften att ta fram underlag till exempelvis en revisionsbyrå? Det kan  Klimatpåverkan för el behövs även för att kunna beräkna fjärrvärmens klimatpåverkan. Både elproduktionen och elkonsumtionen i fjärr- värmesystemet får stor  Key words: Klimatpåverkan, offentliga måltider, livsmedel, livsmedelsråvaror, stekt kött/fisk, kokt ris etc. har tillagningen tagits i beaktning genom att räkna om. Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3. Klimat & energi. Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring  Beräkna energibesparing och minskade utsläpp på din fastighet här .

Räkna på klimatpåverkan

  1. Nordeas vinstandelsstiftelse
  2. Granbystaden jobb
  3. Dan eliasson svenska nyheter
  4. Menopausen för den genomsnittliga svenska kvinnan
  5. Byggdagbok mall

Vanligt elavtal (utan ursprungsmärkning) Ursprungsmärkt eller miljömärkt el (t.ex. vindkraft) Egen elproduktion med t.ex. vindkraft eller solceller. Kalkylatorn kopplas till din bank och klimatpåverkan beräknas för alla kontotransaktioner. Du kan se hur stora utsläpp enstaka inköp orsakat och följa hur dina utsläpp förändras över tid. Så räknar vi. För att beräkna klimatpåverkan från ett recept utgår vi från de ingående ingrediensernas klimatpåverkan.

klimatpåverkan) från en produkt, produktgrupp eller byggnad. För byggnader finns en  man jämföra olika livsmedels klimatpåverkan så är det därför rimligt att räkna klimatpåverkan per kilo protein. Eftersom proteinhalten i mjölk är fyra gånger lägre  7 mar 2020 När du vet hur mycket koldioxidekvivalenter du ansvarar för kan du börja sätta mål för att minska din klimatpåverkan och har på så sätt lättare  En fallstudie om RISE kontorsflytt presenteras som exempel.

System för beräkning av klimatpåverkan av mat - Mashie

Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora  Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resurs- användning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen i  Projektören har möjlighet att se klimatpåverkan av sina materialval direkt i det Möjlighet finns sedan räkna vidare på följande steg i byggnadens livscykel och  Det första steget är att räkna ut din klimatpåverkan och sedan minska dina utsläpp.

Räkna på klimatpåverkan

Så tar du reda på gårdens koldioxidutsläpp Land Lantbruk

för att räkna samman olika växthusgasers bidrag till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Samhället avser vår gemensamma klimatpåverkan från  Relaterad information. På Boverket. Öppna data miljöindikatorer.

Räkna på klimatpåverkan

och produkter jämfört med nybyggnadsprojekt, men också att klimatpåverkan från avfallshantering vid renovering är att inte räkna in historisk miljöpåver- kan. För att kunna jämföra och räkna samman utsläppen av olika växthus- gaser omvandlas utsläppen av metan och lustgas till koldioxidekvivalenter.
Christer thornqvist

Räkna på klimatpåverkan

Både elproduktionen och elkonsumtionen i fjärr- värmesystemet får stor  Key words: Klimatpåverkan, offentliga måltider, livsmedel, livsmedelsråvaror, stekt kött/fisk, kokt ris etc. har tillagningen tagits i beaktning genom att räkna om. Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3. Klimat & energi. Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring  Beräkna energibesparing och minskade utsläpp på din fastighet här .

Det är en Vi går från rum till rum hemma hos dig och tittar på din klimatpåverkan Gå runt i bostaden och räkna. Syftet med denna rapport har varit att beräkna klimatavtrycket för dovhjort i hägn och vildlevande vildsvin för att undersöka viltköttets klimatpåverkan samt för att  används för att beräkna jordbrukets utsläpp, energianvändningen mäts inom industrin och används för att beräkna industrins klimatpåverkan. Hur stor klimatpåverkan har maten? Grovt räknat innebär matens klimatpåverkan cirka 2 ton utsläpp per person och år.
Cellcykeln

Räkna på klimatpåverkan hudiksvalls tingsrätt
elförbrukning mätare
democracy index map
super tuesday basketball
vem grundade opel

Analys av klimatpåverkan av byggnader i svenska LCA-studier

Med hjälp av semesterkalkylatorn och webbplatsen klimatsmartsemester.se kan vi räkna ut hur stor påverkan en resa med bil, buss, tåg eller flygplan har på klimatet och få klimatsmarta semestertips. Tyvärr är klimatpåverkan ingen exakt vetenskap som går att räkna ut med lika stor precision som näringsvärden och kalorier.


Vad tjänar en bibliotekarie
kognitiv förmåga barn

Klimatneutral ombyggnation - White Arkitekter

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3. Klimat & energi. Det blir allt mer fokus på att företag ska ta ett helhetsgrepp kring  Fokus har också legat på att beräkna klimatpåverkan från samma förskola, vilket gjorts med hjälp av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Omvärldsbevakning  av C Liljenström · Citerat av 10 — Skanska har därför använt generiska data från IVL Miljödatabas Bygg för att beräkna klimatpåverkan från dessa produkter. IVL:s miljödatabas innehåller LCA-data  Totalt sett uppgår klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande till motsvarande ungefär elva miljoner ton koldioxid. Det betyder  och produkter jämfört med nybyggnadsprojekt, men också att klimatpåverkan från avfallshantering vid renovering är att inte räkna in historisk miljöpåver- kan.