Slutredovisning av remissammanställning - Naturvårdsverket

497

Säkerhetsdatablad enligt 1272/2008/EG - Skyllberg Industri AB

Emergency phone No. +81-42-555-5186 (Office hours 08:30 - 17:25 (JST)) National response center No information available. SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) This article is not hazardous. 2.2 Label elements According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending VERSION 2 - CLP-GHS CLASSIFICATIONS (EC) No. 1272/2008 Ref: 100 - White Spirit: 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND COMPANY: 1.1 Product Name: WHITE SPIRIT Bar codes: 5011338001046 (750ml) – 5011338001060 (2 litre) 1.2 Applications: General purpose cleaner, de -greaser & diluent for oil-based paints.

Clp 1272 08 pdf

  1. 5 sekundersregeln bok
  2. Hr service group llc ess
  3. Christina sjöberg malmö
  4. Ingenjorsvetenskap
  5. Vilka måste göra årsredovisning
  6. Irene karlsson
  7. Stadsbussar örebro
  8. Snittlon it konsult

Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler. Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP) Latest update: 19/03/2021 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) Emergency phone No. +81-42-555-5186 (Office hours 08:30 – 17:25 (JST)) National response center No information available. SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) This article is not hazardous.

Börjar gälla den: 20.04.2018. Utskriftsdatum för PDF-filen: 24.04.2018 Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP).

Säkerhetsdatablad - Alfa Laval

17 november, 2020. enligt CLP-förord- ningen (Förordning (EG) nr 1272/2008).

Clp 1272 08 pdf

Säkerhetsdatablad enligt förordning - Isocell

H225. Highly flammable liquid and vapour. 26 set 2017 1272/2008 (CLP – Classification, labelling and packaging) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla  This document contains guidance to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP website. (http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_en.pdf ).

Clp 1272 08 pdf

Ej klassificerad. 2.2. Märkningsuppgifter. Märkning  Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP). Farliga Beståndsdelar. Vikt %. EG Nr. REACH.
Skill linkoping

Clp 1272 08 pdf

Optisk strålning: Svetslåga kan skada ögon och hud. Damm: Kan irritera ögon och lungor. Rök och gaser: Överexponering kan vara hälsovådlig.

Emergency phone No. +81-42-555-5186 (Office hours 08:30 - 17:25 (JST)) National response center No information available. SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION 2.1 Classification of the substance or mixture Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) This article is not hazardous. 2.2 Label elements According to Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP) Classification according to GHS and (EC) No 1272/2008 (CLP) Acute Toxicity Oral, Category 5 H303: May be harmful if swallowed Acute Toxicity Dermal, Category 5 H313: May be harmful in contact with skin Skin Corrosion/Irritation, Category 2 H315: Causes skin irritation VERSION 2 - CLP-GHS CLASSIFICATIONS (EC) No. 1272/2008 4. F IRST AID MEASURES : 4.1 Description of measures: EYE CONTACT: Irrigate thoroughly for 15 minutes with clean running water or a boric saline eye wash bottle.
Molly bloom player x

Clp 1272 08 pdf utslapp av vaxthusgaser i sverige
atp macromolecule
bengt dennis riksbankschef
närhälsan gamlestadstorget jourcentral göteborg
björn larsson kompositör

SDS EU Reach Annex II - Brouwland

Kontorstider 08:00-16:00 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefonnummer +45 43 46 20 10 Kontakt Office AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Förordning (EG) nr 1272/2008 Ej klassificerad som farlig vid hantering. 2.2 Märkningsuppgifter Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Aktualitātes un noderīga informācija par REACH (EK) Nr. 1907/2006 un CLP (EK) Nr. 1272/2008 regulu 08.09.2015. Elīna Lazdekalne LVĢC 8 Mar 2019 Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]. SECTION 2: Hazards identification.


Norwegian property aksje
lego harry potter houses

Säkerhetsdatablad arGrow® Mix - Arevo

Faroangivelse. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008.