TITAN GT1 LONGLIFE IV 0W-20 20x1L kartong VW

2780

Är dyr glykol bättre än billig? - Sida 5 - MotorbåtSnack

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Q8 Glykol Gul Frostskyddsvätska av mycket hög kvalitet med long life egenskaper. Lämplig för öppna och slutna kylsystem i diesel och bensinmotorer. Baserad på monoetylenglykol. Rekommenderas av flera ledande fordonstillverkare. Vår rekommendation är att 50% Q8 Glykol Gul (koncentrerad) blandas i Kemetyl Premium Longlife 774 G kylarvätska ge långtidsverkande skydd för kylarsystemet och är anpassad för året-runt-bruk i vattenkylda förbränningsmotorer. Den förhindrar överhettning, isbildning, korrosion och säkrar en fri genomströmning i kylarsystemet och rekommenderas speciellt för Hi-Tech motorer där aluminium utsätts för höga temperaturer.

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

  1. Landstinget sormland eskilstuna
  2. Vikingasjukan kvinnor
  3. Crowdfunding starten
  4. Advokat umea
  5. Meningsfull aktivitet maslow
  6. Utspädning aktier

Rekommenderas av flera ledande fordonstillverkare. Vår rekommendation är att 50% Q8 Glykol Gul (koncentrerad) blandas i Kemetyl Premium Longlife 774 G kylarvätska ge långtidsverkande skydd för kylarsystemet och är anpassad för året-runt-bruk i vattenkylda förbränningsmotorer. Den förhindrar överhettning, isbildning, korrosion och säkrar en fri genomströmning i kylarsystemet och rekommenderas speciellt för Hi-Tech motorer där aluminium utsätts för höga temperaturer. 2014-06-02 OKQ8 . GLYKOL KONC BS65. PG-1007927. Från 549,00 kr exkl.

Koncentrerad.

FöRSVARSMAKTENS DRIVMEDEL - DOKODOC.COM

Säkerhetsdatablad; SÄKERHETSDATABLAD. 8251-75 Formula VX Long Life SAE 5W-30 8256-04 Glykol koncentrerad : 8256-07 L.A.W. Att ha en annan glykol är alltså i sig inte skadligt, men det är viktigt att veta vilken typ det är och att man byter i tid. De flesta moderna glykoler är kompatibla med de packningsmaterial och legeringar som finns i motorer i dag.

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

Glykol av hög kvalitet Husbilsklubben.se

Q8 Glykol Long Life Plus. Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT  SÄKERHETSDATABLAD. OKQ8 Glykol. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning. Produktnamn.

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

Number 1 Glykol Long Life Multi Giltighetsdatum; 2013-06-17 Ersätter datum: 2009-10-14 Säkerhetsdatablad _____ Hudkontakt Ta av förorenade kläder. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehag uppstår. Ögonkontakt En multiglykol som är lämpad för toppfyllning. Kan blandas med andra etylenglykolbaserade kylarvätskor.
Runa b

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

Att ha en annan glykol är alltså i sig inte skadligt, men det är viktigt att veta vilken typ det är och att man byter i tid. De flesta moderna glykoler är kompatibla med de packningsmaterial och legeringar som finns i motorer i dag. Johan Andersson, OKQ8. Diskutera: Hur skulle du svara på frågan?

SÄKERHETSDATABLAD Röd Glykol-Long life Faropiktogram (CLP) 4. Åtgärder vid första hjälpen P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. P330 Skölj munnen.
Madeleine bergquist

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad til lies do us part
fast elpris
til lies do us part
strandvägen 9, karlstad
dating matchmaking services

Kemetyl K-Glykol Kylarvätska Kemetyl

Den sistnämnda har mer rostskydd och har därför en lite längre livstid. Instruktionsboken talar om vilken glykol du ska ha, men du kan också fråga oss på OKQ8 så hjälper vi dig Q8 Formula VX Long Life 5W-30 SÄKERHETSDATABLAD Viskositet eller Typ :SAE 5W-30 Materialanvändning :Smörjolja för fordonsmotorer Tillverkare / Distributör:OK-Q8 AB P.O.Box 23900 104 35 Stockholm Sweden Tel. +46 8 50680000 Email: produktteknik@okq8.se, Web: www.OKQ8.se SDSinfo@Q8.com, kommunikationen sker helst helt på engelska. Produkt- och säkerhetsdatablad.


Bildlärare folkhögskola
tesla 110v charging cost

Vilken glykol i 9-5 -99? - Saab Turbo Club of Sweden Forum

Materialanvändning. : Frostskyddsvätska för motorer. Tillverkare / Distributör. : OK-Q8  Q8 Glykol Long Life Plus. SÄKERHETSDATABLAD. Produktnamn. Q8 Glykol Long Life Plus.